Тема: Користење на програмата скреч на македонски на ХО лаптоп-от.

Скреч на македонски - Кратко

  • Скреч е преведен на македонски (мојата екипа!).
  • Скреч има кирилична подршка (Скреч 1.3 има со UTF-8).
Така да Скреч без проблем работи на македонски и
Скреч за македонци е страната (во изработка) со упаства за користење на скреч на македонски.

ХО-лаптоп на македонски - Кратко

  • Има подршка за повеќе јазичен режим (Release 8.2 of the XO Laptop firmware).
  • Меѓутоа, има само делумен превод на ХО софтверот на македонски.
  • Не ми е јасно како да овозможувам внес на македонски (кирилични подршка) на ХО.

Скреч на ХО-лаптоп на македонски

  • Скреч е една од уградените активности на ХО (Release 8.2 of the XO Laptop firmware).
  • Скреч автоматски се обновува со software updates.
  • Верзија 13 на скреч е издаден (дек 2008).
Неколку слики од мојот ХО-лаптоп и скреч

 


Related Topics (on this site):


 Up one level   contact


Page last modified on December 13, 2008, at 12:03 AM