Без пари, за онлајн и офлајн, различни големини (големината на бордот и бројот на држачи)!

 

Кликне врз сликата за да го користиш геобордот онлајн!

 

Attach:gb300_a_mk.gif Δ
Геоборд
Ниво: 1-8 одделение (Геометрија, Питагорова)
Цел: Виртуален геоборд - без ластици!
Како: Визуелно и интерактивно помагало за геометрија или питагорава теорема.
Формат: Интерактивноста (Java Applet)
Потреби: JavaSun Player
Офлајн: Зипован - 30 фајлови (650 КБ)
Др. јазици: English
Author: Pavel Safronov for MSTE

If you like it - send Pavel a note!

Animation: Linda Fahlberg-Stojanovska
Прашања? LFS

 

 

 Up one level  

 

 

 


Page last modified on December 05, 2007, at 10:34 AM